Припои

Припои за инсталации от медни тръби

Припои за инсталации от медни тръби Търговско наименование и състав Температура на топене Подходящ флюс
Меки припои (подходящи за питейна вода) Fittingslot 1S S-Sn96Ag4 221-240°С ROSOL 1S
Fittingslot 3 S-Sn97Cu3 230 - 250°С ROSOL 3
Твърди припои ROLOT S94 по DIN 8513 P 5.9 – 6.5/Cu остатък
За спояване на мед, медни сплави, месинг, бронз
730 °С работна температура LP 5
ROLOT S2 L-Ag2P
За спояване на мед, медни сплави, месинг, бронз
720 °С работна температура LP 5
ROLOT S5 L-Ag5P
За спояване на мед, медни сплави, месинг, бронз
720 °С работна температура LP 5

Сребърни припои

Състав Работна температура Материали, които може да се спояват
L-Ag30Cd Неподходящ за тръби за питейна вода поради съдържанието на кадмий! 680°С Стомана, темперован чугун, мед, месинг, медни и никелови сплави
L-Ag40Sn Несъдържащ кадмий Подходящ за тръби за питейна вода 710°С Стомана, темперован чугун, мед, месинг, медни и никелови сплави
L-Ag30Cd Неподходящ за тръби за питейна вода поради съдържанието на кадмий! 610°С Стомана, темперован чугун, мед, месинг, медни и никелови сплави
L-Ag45Sn Несъдържащ кадмий Подходящ за тръби за питейна вода 670°С Стомана, темперован чугун, мед, месинг, медни и никелови сплави

Други твърди припои

Наименование и състав Работна температура Материали, които може да се спояват
ROLOT 601 L-CuNi10Zn42 5 пръчки в опаковка 910°С Стомана, темперован чугун, никел и никелови сплави, чугун
ROLOT 602 месингов припой, квадратни пръчки, пълни с флюс, 10 пръчки в опаковка, 5 пръчки в опаковка L-CuZn40 900°С Заваряване на месинг и бронз, твърдо спояване на мед, никел, стомана
ROLOT 603 месингов припой, необмазани, кръгли, 8 пръчки в опаковка L-CuZn40 900°С Заваряване на месинг , мед, никел, стомана
ROLOT 604 алуминиев припой, обмазан с флюс, кръгъл, 5 пръчки в опаковка S-AlSi5-F 480°С З алуминий и алуминиеви сплави
ROLOT 605 електроди за оксижен от нелегирана стомана, кръгли, 20 пръчки в опаковка над 1250 °С За нелегирани и ниско легирани стомани
ROLOT 606, сребърен припой, несъдържащ кадмий, обмазан с флюс, кръгъл, 1 пръчка в опаковка L-Ag45Sn 670 °С За стомана, мед, медни сплави, месинг, медни и никелови сплави
ROLOT 607, меднофосфорен припой, необмазан, квадратен, 5 пръчки в опаковка L-CuP6 730 °С При съединяване на мед с мед без флюс и предварително почистване, при съединяване на нед с месинг или медни сплави с флюс LP5
ROLOT 608, мек калаен припой , кръгъл, 1 пръчка в опаковка L-PbSn35(Sb) 235°С За общи тенекиджийски работи, фино спояване на ламарина, калайдисване (неподходящ за инсталации за питейна вода)
ROLOT 609, сребърен припой, кръгъл, 2 пръчки в опаковка L-Ag12 830 °С За стомана, темперован чугун, мед, медни сплави, никел и никелови сплави, топлоустойчивост на спойката до 300°С

Сребърните припои на Ротенбергер се предлагат както обмазани с флюс, така и необмазани, в опаковки по 100, 250 и 1000 г. Препоръчва се използването на флюс LP5. Спойките са топлоустойчиви до 200°С.